آموزش الکترونیک- تهويه در معادن

در این بخش مطالب آموزشی مربوط به مبحث تهويه در معادن در مهندسی معدن آمده است. عمده مطالب آموزشی در این بخش به مطالبی مربوط می‌شود که در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب تدریس می‌شود.
تاریخ به روز رسانی: Friday, 21. February 2014
موفق باشد.

1- دانلود فایل:

2- زمانبندی آموزش حضوری در دانشگاه:
- برنامه زمانبندی تدریس دکتر احمد اسدی در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

محل کلاس

شماره كلاس

ساعت خاتمه

ساعت شروع

زنگ

روز

کد کلاس

عنوان درس

               

3- منابع علمی:
- كتاب تهويه در معادن، تاليف مهندس حسن مدني، انتشارات دانشگاه صنعتي اميركبير

4- تحقیق‌های دانشجویان در زمینه تهويه در معادن:

محقق عنوان
   
   
   
   
 

برای ارسال ایمیل می‌توانید از آدرس پست الکترونیک learnmining [at] gmail [dot] com استفاده نمایید

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن به دکتر احمد اسدی تعلق دارد.
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع نقض حقوق پدید آورنده محسوب می‌شود.