آموزش الکترونیک- سوالات دریافت شده درس خدمات فنی در معادن
تاریخ به روز رسانی: Friday, 21. February 2014

توجه: برای دانشجویان ترم جاری نیازی به ثبت سوال نیست.

لیست سوالات دریافت شده از دانشجویان در درس خدمات فنی در معادن
علامت * به معنی ثبت سوال و قبول آن است.

    1- ارتباطات و کنترل 2- برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات 3- روشنایی تا صفحه 107 4- روشنایی از صفحه 107 تا 130 5- روشنایی از صفحه 131 تا 221 6- هوای فشرده از صفحه 222 تا 340 7- روشنایی از صفحه 341 تا 375        
نام و نام خانوادگی کد تست تشریحی تست تشریحی تست تشریحی تست تشریحی تست تشریحی تست تشریحی تست تشریحی تست تشریحی تست تشریحی تست تشریحی تست تشریحی
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

 

برای ارسال ایمیل می‌توانید از آدرس پست الکترونیک learnmining [at] gmail [dot] com استفاده نمایید

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن به دکتر احمد اسدی تعلق دارد.
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع نقض حقوق پدید آورنده محسوب می‌شود.