آموزش الکترونیک- اصول طراحی معادن

در این بخش مطالب آموزشی مربوط به مبحث اصول طراحی معادن آمده است. عمده مطالب آموزشی در این بخش به مطالبی مربوط می‌شود که در گروه مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب تدریس می‌شود.
تاریخ به روز رسانی: Friday, 21. February 2014

1- دانلود فایل:
* فايل فهرست منابع درس

2- زمانبندی آموزش حضوری در دانشگاه:
- برنامه زمانبندی تدریس دکتر احمد اسدی در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب:

محل کلاس

شماره كلاس

ساعت خاتمه

ساعت شروع

زنگ

روز

کد کلاس

عنوان درس

               

3- منابع علمی:

 

4- تحقیق‌های دانشجویان در زمینه تحقیق در عملیات:
تحقیق در زمینه‌های تخصصی (مقاله علمی مربوط به دو سال اخیر)

نام خانوادگی نام عنوان تحقیق عنوان مقاله
       

5- ثبت نام تحقیق:
برای ثبت نام تحقیق از لینک ثبت نام تحقیق استفاده کنید.

برای ارسال ایمیل می‌توانید از آدرس پست الکترونیک learnmining [at] gmail [dot] com استفاده نمایید

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن به دکتر احمد اسدی تعلق دارد.
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع نقض حقوق پدید آورنده محسوب می‌شود.