آموزش الکترونیک- سوالات دریافت شده درس کارآفرینی
تاریخ به روز رسانی: Friday, 21. February 2014

توجه: برای دانشجویان ترم جاری نیازی به ثبت سوال نیست.

لیست سوالات دریافت شده از دانشجویان در درس کارآفرینی
علامت * به معنی ثبت سوال و قبول آن است.

نام و نام خانوادگی کلاس 1 تست 1 تشریحی 2 تست 2 تشریحی 3 تست 3 تشریحی 4 تست 4 تشریحی 5 تست 5 تشریحی 6 تست 6 تشریحی 7 تست 7 تشریحی 8 تست 8 تشریحی 9 تست 9 تشریحی 10 تست 10 تشریحی 11 تست 11 تشریحی
  100                                            
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

صفحات مرتبط:
آموزش الکترونیک- کارآفرینی
آموزش الکترونیک- منابع درس کارآفرینی
 آموزش الکترونیک- ثبت سوالات پیشنهادی دانشجویان

برای ارسال ایمیل می‌توانید از آدرس پست الکترونیک learnmining [at] gmail [dot] com استفاده نمایید

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن به دکتر احمد اسدی تعلق دارد.
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع نقض حقوق پدید آورنده محسوب می‌شود.