English   نقشه سایت   تماس    راهنمای نگارش    تماس با دكتر احمد اسدي      فرم اعلام مشکل در وب سایت

آموزش الکترونیک- تحقیق درس ترابری پيشرفته
تاریخ به روز رسانی: Sunday, 08. June 2014

در این بخش اطلاعات مربوط به تحقق درس ترابری پيشرفته در مهندسی معدن در مقطع كارشناسي ارشد آمده است. مشاهده عنوان تحقیق‌های پیشنهاد شده، پیشنهاد عنوان جدید و سایر مطالب در این صفحه آمده است. عمده مطالب در این بخش به مطالبی مربوط می‌شود که در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب تدریس می‌شود.

چند نکته راجع به تحقیق و سمینار:
در جلسه سمینار یک برگ پرینت که نشان دهنده محتوای کلی تحقیق شما است به حاضرین (حدود 20 نفر) تحویل فرمایید.
در جلسه سمینار یک نسخه پرینت از فایل پاور پوینت خود را به استاد تحویل دهید. در این نسخه مرجع تک تک مطالب (با استاندارد «به ترتیب استفاده در متن») مشخص است و صفحه آخر شامل فهرست منابع است.
تا پایان ترم یک لوح فشرده شامل «فایل پاور پوینت بدون مرجع، فایل پاور پوینت که مرجع تک تک مطالب مشخص باشد، فایل مقالات و سایر فایل‌هایی که لازم است» را به استاد تحویل دهید.
برای سمینار خود فقط 30 دقیقه فرصت دارید.
برای ارائه رایانه همراه داشته باشید (به دلایل مختلف امکان استفاده از رایانه استاد نیست)
در اسلایدی که سمینار خود را با آن ارائه می‌کنید منبع درج نشود. اما بصورت سمینار در بین صحبت‌های خود به منبع هر یک از مطالب اشاره کنید.
اگر سوالی در رابطه با سمینار داشتید حتما یک هفته قبل از استاد سوال کنید.

1) عنوان تحقیق‌هایی که قطعی شده است:

نام و نام خانوادگی نوع ارائه عنوان مقاله (کلمات کلیدی به رنگ قرمز نشان داده شده است)
حامد باقریان
25 اسفند
4 خرداد (رزرو)
25 اسفند

Guarding Conveyor Belts at Metal & Nonmetal Mines

AHO
4 خرداد (رزرو)

Surface Haulage Accidents : Ways to Prevent Them

AO
تحقیق

Air Sampling Smoke Detection on Mobile Mining Equipment

Ah
تحقیق

FIRE SUPPRESSION SYSTEMS ON MOBILE MINING EQUIPMENT

Ah
تحقیق

Effect of climatic conditions on the work of mining-transport equipment

AH
 
علی تاجیک
21 اردیبهشت

4
خرداد
21 اردیبهشت

Investigation of haul truck-related fatal accidents in surface mining using fault tree analysis

AHFOC
4 خرداد

Assessing the impact of driverless haul trucks in Australian surface mining

AHFC
سمینار

A computational intelligent fuzzy model approach for excavator cycle time simulation

?HFC
تحقیق

An integrated information technology assisted driving system to improve mine truck-related safety

AHFC
تحقیق

Comparison of measured and simulated motion of a scaled dragline excavation system

AHFC
 
حسینعلی ربیع پور
7 اردیبهشت
4 خرداد- انجام نشد!
7 اردیبهشت

Mining GPS Data for Extracting Significant Places

AHFOC
انجام نشد!

Dynamic characteristics of conveyor belts

AHF
تحقیق

Deriving preference order of openpit mines equipment through madm methods- Application of modified VIKOR method

AHFC
تحقیق

Parameters analysis of shearer drum loading performance

AHFC
تحقیق

Research on belt conveyor monitoring and control system

AHFC
 
شهرام روشنکار
24 فروردین
24 فروردین

Study on new pattern of semi-continuous mining system used in surface mines

AHFOP
سمینار

Factors influencing load–haul–dump operator line of sight in underground mining

AHF
تحقیق

Design and analysis of an electric-locomotive turning system for coal mines

AHF
تحقیق

A management information system for mine railway transportation equipment

AHF
تحقیق

Effect of control order on steering a simulated underground coal shuttle car

AHF
 
مسعود فرخی
18 اسفند
18 اسفند

ARENA

??FOC
  The Safety Monitoring Alarm System of Mining Truck ?HF
تحقیق A linear model for surface mining haul truck allocation incorporating shovel idle probabilities ?HF
تحقیق Availability-based simulation and optimization modeling framework for open-pit mine truck allocation under dynamic constraints ?HF
تحقیق Benchmarking energy consumption for dump trucks in mines ?HF
تحقیق The use of discrete event simulation for underground haulage mining equipment SELECTION ???
 
پیمان قربی
14 اردیبهشت- انجام نشد!
28 اردیبهشت
انجام نشد!

Bucket trajectory classification of mining excavators

AHFC
28 اردیبهشت

Dynamically optimal trajectories for earthmoving excavators

AHFOC
تحقیق

Case study analysis of risk from using excavators as ‘cranes’

AHF
تحقیق

Application of RFID technology to prevention of collision accident with heavy equipment

AHF
تحقیق

Automatic guidance of underground mining vehicles using laser sensors

AHF
 
محسن قنادی
17 فروردین
14 اردیبهشت- انجام نشد!
4 خرداد رزرو ارائه سریع

 
17 فروردین

Optimization of Truck-Loader haulage system in an underground mine: A simulation approach using SimMine

?FHOP
انجام نشد!

Optimizing transport in surface mining

???
سمینار

A New Method for Traffic Forecasting Based on the Data Mining Technology

??F
تحقیق

APPLICATION OF THE AHP METHOD FOR SELECTION OF A TRANSPORTATION SYSTEM IN MINE PLANNING

??F
تحقیق

Maximising Production by Minimising truck delays at the crusher

A???
 
فرید مردانی
25 اسفند
17 فروردین (انجام نشد!)
25 اسفند

Mining production information management system in an open pit based on GIS/GPS/GPRS/RFID

?H?O
انجام نشد!

PLANNING OF PRODUCTIVITY OF THE OPEN-PIT'S MINING-TRANSPORT SYSTEMS

?F?C
اطلاعاتی موجود نیست!

Hazard scenarios of truck drivers’ occupational accidents on and around trucks during loading and unloading

???
تحقیق

Trends in Models and Algorithms for Fleet Management

?F?
تحقیق

REAL –TIME DISPATCHING MODELLING FOR TRUCKS WITH DIFFERENT CAPACITIES

?F?
تحقیق

EARTH LOADING AND HAULING OPTIMAL TRADE-OFF

?F?
 
محمد حسین مسعودی
31 فروردین
31 فروردین

Efficient Cable Shovel Excavation in Surface Mines

AHFOC
7 اردیبهشت

Monitoring dispatch information system of trucks and shovels in an open pit based on GIS/GPS/GPRS

AHFOC
تحقیق

Control strategy of disc braking systems for downward belt conveyors

AHFC
تحقیق

The Concept of Intelligent System for Horizontal transport in a Copper Ore Mine

AHFC
تحقیق

Computer simulation of a semi-continuous open-pit mine haulage system

A?FC
 
سیداحمد مشهدالگویه
21 اردیبهشت
28 اردیبهشت
21 اردیبهشت

Swarm -Based Truck -Shovel Dispatching System in Open Pit Mine Operations

AHFOC
28 اردیبهشت Study on Dragline-Bulldozer Operation with Variations in Coal Seam Thickness AHFOC
تحقیق A practical approach to truck dispatch for open pit mines AHFC
تحقیق Integrated Site Investigation Method to analyze subsurface Condition for the Belt Conveyor AHFC
تحقیق Optimization of transport passage with dragline system in thick overburden open pit mine AHFC
 
احمد مهرابی  

Modeling and energy efficiency optimization of belt conveyors

??FC
 

Study on design of operating mechanism of augar mining machine

??FC
 

Typical failure analysis and processing of belt conveyor

??FC
 

TPM framework for underground mobile mining equipment

??FC
 

Performance Measurement of Mining Equipments by Utilizing OEE

??FC
 
هومن یزدانی
24 فروردین
31 فروردین
24 فروردین

Performance assessment of hydraulic and cable shovels

AHFOC
31 فروردین

Research on Control System of Belt Conveyor in Coal Mine

AHFOC
تحقیق

Modeling and Simulation of the Underground Mining Transportation System

AHF
تحقیق

Review of Dynamic Modeling and Simulation of Large Scale Belt Conveyor System

A?F
تحقیق

Analysis of Load Application on Idler Roller Bearing of Belt Conveyor in Different Dynamic Models

AHF
 
مرتضی شاهرخی
رزرو- 28 اردیبهشت
28 اردیبهشت

Equipment Selection Using Fuzzy Multi Criteria Decision Making Model: Key Study of Gole Gohar Iron Mine

AHFOC
 

Using continuous mining equipment to develop an open cut mining operation

AHFC
تحقیق

Performance of Automated LHD machines: A Review

AHFC
تحقیق

Modelling open pit shovel-truck systems using the Machine Repair Model

AHFC
تحقیق

Performance Improvement of Mining Haul Trucks Operating on Trolley Systems

AHFC

A: Abstract presented (oral), H: Hard copy received, F: File received, O: Oral Presented (full paper), R: Research Presented (full paper), P: PowerPoint file received, C: CD of Presentation, Q: Question, ?: Missed action

2) برای مشاهده پیشنهادهای مقاله درس ترابری پیشرفته که هنوز قطعی نشده است اینجا را کلیک کنید.

3) پیشنهاد عنوان تحقیق و معرفی مقاله (لطفا پس از ملاحظه بندهای 4.1 و 4.2 در صورتی که عنوان مقاله شما تکراری نیست پیشنهاد دهید)
 

جهت ارسال عنوان مقاله می‌توانید از فرم زیر استفاده نمایید.
پس از تایید لازم است تا فایل مقاله به همراه پرینت آن را در اولین جلسه کلاس به استاد تحویل دهید.

 نام و نام خانوادگی (فارسی):
 موضوع:
 هدف از معرفی مقاله:  
 عنوان مقاله به انگليسي:
 ترجمه عنوان مقاله به فارسی:
 مولف مقاله:
 سال انتشار مقاله:
 كد كلاس:
 شماره دانشجویی:
 تلفن همراه:
 آدرس پست الکترونیکی:
 کد ورود:   (این کد در کلاس درس به دانشجویان اعلام شده است)

4) زمان‌های ارائه سمینار قطعی شده (توجه داشته باشید که هر دانشجو باید دو تاریخ را رزرو نماید (برای دو سمینار):

روز

نام و نام خانوادگی ارائه دهنده
   

 5) برای مشاهده پیشنهادهای زمان ارائه سمینار درس ترابری پیشرفته که هنوز قطعی نشده اینجا را کلیک کنید.

6) ثبت نام زمان ارائه سمينار  (لطفا پس از ملاحظه بندهای 4.4 و 4.5 در صورتی که زمان مورد نظر خالی است پیشنهاد دهید)

جهت ارسال درخواست زمان ارائه سمینار می‌توانید از فرم زیر استفاده نمایید.

 نام و نام خانوادگی (فارسی)
 كد كلاس:
 آدرس پست الکترونیکی:
 روز مورد نظر  
 نوبت
 کد ورود (انگليسي) * (به علت خاتمه ثبت نام کد غیر فعال شده است)
 

برای ارسال ایمیل می‌توانید از آدرس پست الکترونیک learnmining [at] gmail [dot] com استفاده نمایید

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن به دکتر احمد اسدی تعلق دارد.
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع نقض حقوق پدید آورنده محسوب می‌شود.